Startpagina Twitter Facebook Adverteren Meedoen Dochterpagina's
inxa.nl startpagina

Uw persoonlijke links instellingen

Persoonlijke links beheren

Bovenaan in de linker kolom van inxa.nl startpagina kunt u persoonlijke links plaatsen. Deze links zijn alleen vanaf uw computer zichtbaar. Anderen kunnen deze links niet zien. Wanneer u uw persoonlijke links wil instellen vult u de titel(s) en url(s) van de links die u wilt gebruiken als persoonlijke links.

Voeg een of meer persoonlijke links toe

Wanneer je één of meer links heeft toegevoegd of verwijderd, kan het noodzakelijk zijn om de inxa.nl startpagina op te nieuw te laden (druk op F5 wanneer je weer op de voorpagina staat). Je kan maximaal 15 persoonlijke links toevoegen.

1. Een link toevoegen
Website adres:
bijv: http://www.inxa.nl
Naam van de website:
bijv: inxa.nl

Overzicht van uw persoonlijke links
Adres (URL) van de websiteNaam van de website

Voor alle persoonlijke instellingen is het noodzakelijk dat u cookies accepteert van inxa.nl startpagina. Anders werken de persoonlijke instellingen niet.